Title: Zastoupení administrativního stylu v současném slohovém didaktickém systému na SŠ
Other Titles: Representation of the administrative style in stylistic system at Secondary Schools in contemporary education
Authors: Žatková, Pavla
Advisor: Suda, Zdeněk
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14182
Keywords: analýza;komparace;dotazník;nakladatelství;učebnice;cvičení;vzorový text;časová dotace
Keywords in different language: analysis;comparison;questionnaire;publishing hous;textbook;exercise;exemplary text;time allocation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na způsob výuky administrativního stylu na různých typech SŠ. Pro získání představy o didaktickém slohovém systému SŠ byla provedena analýza vybraných učebnic českého jazyka. Následně byla provedena komparace daných učebnic. Dále byly v práci vyhodnoceny dotazníky rozdané učitelům a studentům různých typů škol. Vyhodnocení dotazníků poskytlo náhled na to, které z analyzovaných učebnic jsou nejčastěji užívané při výuce.
Abstract in different language: The thesis is focused on education techniques of the administrative style that are used at various types of high schools. In order to get notion of the didactic stylistic system applied in high schools, an analysis and consecutive comparison of selected textbooks were executed. Furthermore was made an evaluation of questionnaires which had been handed to teachers and students from different high schools. Thus was gained an overview which of the selected textbooks are the most used for class-work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zatkova.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
zatkova_suda.pdfPosudek vedoucího práce36,09 kBAdobe PDFView/Open
zatkova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce50,84 kBAdobe PDFView/Open
zatkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce208,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.