Název: Simulační model usměrňovače
Další názvy: Simulation model of rectifier
Autoři: Němcová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Mužíková, Vendula
Oponent: Janouš, Štěpán
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14238
Klíčová slova: neřízený uzlový usměrňovač;neřízený můstkový usměrňovač;řízený uzlový usměrňovač;řízený můstkový usměrňovač;simulace;MATLAB;Simulink;PLECS
Klíčová slova v dalším jazyce: diode rectifier;diode rectifire in bridge connection;thyristor rectifier;thyristor rectifier in bridge connection;simulatin;MATLAB;Simulink;PLECS
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis a návrh simulačních modelů usměrňovačů. Simulace byly vytvořeny v prostředí MATLAB/Simulink s využitím knihovny PLECS, která je určena k simulaci problémů z oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Vytvořené modely jsou určeny k použití ve výuce na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých typů usměrňovačů a prostředí, ve kterém byly simulace vytvořeny. Praktická část práce je věnována popisu tvorby simulačních modelů a uživatelské aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the description and development of simulation models of rectifiers. Simulations were performed in MATLAB/Simulink with use of PLECS library. This library is used for simulation of power electronics and electric drives problems. Designed models are intended for use in the courses at the Department of Electromechanics and Power Electronics. Theoretical part is focused on the description of different types of rectifiers and simulation programm. Practical part is aimed at the desription of simulation model design.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Nemcova_Jana_2014.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058571_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058571_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058571_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce306,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14238

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.