Název: Studie DC motorků malého výkonu
Další názvy: Study of Small Power DC motors
Autoři: Neškodný, Martin
Vedoucí práce/školitel: Drábek, Pavel
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14242
Klíčová slova: DC motor;EC motor;stejnosměrný motor;stejnosměrný motor cize buzený;stejnosměrný motor sériově buzený;konstrukce stejnosměrných motorů;konstrukce DC motorů
Klíčová slova v dalším jazyce: DC motor;EC motor;direct current motor;DC motor serial activation;DC motor strange activation;construction DC motor
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na studii DC motorků malého výkonu. V jednotlivých kapitolách si rozebereme konstrukci a zapojení klasických stejnosměrných motorů. Na které navážeme DC motory malého výkonu, které pracují na stejném principu a konstrukci jako klasické stejnosměrné motory.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work focuses on the study of low power DC motors. In the chapters we analyze the structure and the involvement of classic DC motors. To be followed by low power DC motors that operate on the same principle as a construction of classic DC motors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Studie DC motorku maleho vykonu.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058576_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058576_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058576_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce378,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14242

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.