Title: Studie DC motorků malého výkonu
Other Titles: Study of Small Power DC motors
Authors: Neškodný, Martin
Advisor: Drábek, Pavel
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14242
Keywords: DC motor;EC motor;stejnosměrný motor;stejnosměrný motor cize buzený;stejnosměrný motor sériově buzený;konstrukce stejnosměrných motorů;konstrukce DC motorů
Keywords in different language: DC motor;EC motor;direct current motor;DC motor serial activation;DC motor strange activation;construction DC motor
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na studii DC motorků malého výkonu. V jednotlivých kapitolách si rozebereme konstrukci a zapojení klasických stejnosměrných motorů. Na které navážeme DC motory malého výkonu, které pracují na stejném principu a konstrukci jako klasické stejnosměrné motory.
Abstract in different language: This bachelor work focuses on the study of low power DC motors. In the chapters we analyze the structure and the involvement of classic DC motors. To be followed by low power DC motors that operate on the same principle as a construction of classic DC motors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studie DC motorku maleho vykonu.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
058576_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,54 kBAdobe PDFView/Open
058576_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,19 kBAdobe PDFView/Open
058576_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce378,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.