Název: Podíl českých intelektuálů na emancipaci vybraných slovanských národů
Další názvy: Czech intellectuals share in ethnic emancipation of selected slavic nations
Autoři: Bartoň, Cyril
Vedoucí práce/školitel: Lozoviuk, Petr
Oponent: Zíková, Tereza
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14295
Klíčová slova: emancipace slovanských vybraných;národní obrození;emancipační úsilí;Slovinci;Lužičtí Srbové;tělovýchovná jednota Sokol
Klíčová slova v dalším jazyce: emancipation of mentioned slavic nations;national revival;emancipatory efforts;Slovenians;Lusatian Serbs;gymnastic unity Sokol
Abstrakt: Záměrem této práce je přiblížit společné ukazatele emancipačních snah dvou vybraných slovanských národů Slovinců a Lužických Srbů, které byly provázány s činností českých intelektuálů a vlastenců. Z pouzitych zdroju jsou cerpany informace k porovnani dosáhnuti emancipace Slovincu a Luzickych Srbu, vliv telovychovne jednoty Sokol a strucny nahled do historie zminenych slovanskych narodu. Puvodni domenka vlivu geograficke vzdalenosti je v zaveru vyvracena. Podstata slovinskeho emancipacniho usili byla oproti luzicko-srbskemu uspesne realizovana mimo jiné díky vlivu tělovýchovné organizace Sokol.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this thesis is to bring near common indicators of empancipatory efforts of two mentioned Slavic nations - Slovenians and Lusatian Serbs, which were linked with activities of Czech intellectuals and patriots. Informations which are drawn from used sources show and compare the level of emancipation between Slovenians and Lusatian Serbs. They also show brief history preview of mentioned Slovenian nations and influence of gymnastics unity, Sokol. The original assumption about influence of geographical distance is refuted in the end. Principles of Slovenian emancipatory effort versus Lusatian Serb one were successfully implemented due to influence of gymnastics unity Sokol.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Barton_Cyril.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barton_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce967,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barton_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barton_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce430,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14295

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.