Název: Dějiny advokacie ve vybraném regionu - Kladensko, Nové Strašecí a Rakovnicko
Další názvy: History of advocacy in choosen region - Kladensko, Nové Strašecí a Rakovnicko
Autoři: Hrudková, Zlata
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14376
Klíčová slova: advokacie;advokátní řád;revoluční hnutí;dělnické hnutí;nacismus;prozatímní advokátní řád;advokátní komora;průmyslový a sociální vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: advocacy;advocacy order;revolutionary party;labourers party;nazism;provisional advocacy order;law society;industrial and social development
Abstrakt: Práce se bude zabývat vývojem advokacie na Českém území, a to zejména v první kapitole, kde budete moci naleznout sumarizaci dějin advokacie v daných letech a její zlomové momenty. Jedním z hlavních bodů práce bude nejen seznámení s historickým vývojem advokacie jednotlivých měst a životy advokátů zde působících, ale tedy i vývojem měst Kladna, Rakovníka a Nového Strašecí v letech 1848 - 1948 jako takovým.
Abstrakt v dalším jazyce: This thessis will be focused on development of advocacy in czech territory, mainly at the begging, where you will be able to find sumarization of historic devepoment of advocacy in chosen years and its important moments. One of the main goals of the thessis will be to introduce not only historic development of advocacy in selected cities and life of advocates who have their law office based there, but even the development of the cities Kladno, Rakovník and Nové Strašecí in 1848 1948 itself.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Zlata Hrudkova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hrudkova Zlata.pdfPosudek vedoucího práce40,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Hrudkova Zlata.pdfPosudek oponenta práce51,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hrudkova Zlata.pdfPrůběh obhajoby práce42,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.