Title: Výrazové prostředky českých a německých osvětových kampaní/Ausdrucksmittel der deutschen und tschechischen Aufklärungskampagnen
Other Titles: Means of expression of the awareness campaign Fairtrade
Authors: Praumová, Eliška
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Heitz, Gisela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14482
Keywords: fair trade;osvětové kampaně;jazyk reklamy
Keywords in different language: fair trade;awareness campaigns;advertising language
Abstract: Cílem práce je vyzdvihnout hlavní myšlenky osvětové kampaně Fair Trade. Součástí teoretické části jsou ucelené informace o Fair Trade a vše sním spojené jako například základní principy, certifikáty, partneři, produkty nebo kampaně. Praktická část poskytuje díky podrobné analýze dorazníků výsledky o povědomí lidí o Fair Trade v České Republice. Věnuje se také rozboru výrazových prostředků Fair Trade v České Republice. V práci jsou také rozebrány všechny Fair Trade kampaně a jejich výrazové prostředky.
Abstract in different language: Aim of this work is to highlight the main ideas of Fair Trade awareness campaign. Theoretical part consists of information about Fair Trade f.e. basic principles, certificates, partners, products or campaigns. The practical part consists of a detailed analysis of the questionnaire where it is analyzed people´s awareness of Fair Trade in the Czech Republic. There are also discussed all Fair Trade awareness campaign and their means of expression.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HLAVNI PRACE.pdfPlný text práce948,77 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce231,48 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce765,39 kBUnknownView/Open
ObhajobaPrůběh obhajoby práce354,29 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.