Title: Etická koncepce Davida Huma
Other Titles: David Hume´s ethics
Authors: Englišová, Markéta
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Špelda, Daniel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14540
Keywords: David Hume;etika;teorie motivace;morální epistemologie;nauka o ctnostech;sympatie;víra;mravní smysl;vášně;rozum
Keywords in different language: David Hume;ethics;psychology of action;moral epistemology;theory of virtues;sympathy;belief;moral sense;passions;reason
Abstract: Tato práce se zabývá etikou Davida Huma, která je často považována za hlavní oblast jeho filosofického myšlení.Hlavním cílem práce je zmapovat Humovu etickou koncepci a ukázat její provázanost s naukou o lidské přirozenosti, jejíž součástí je teorie poznání. Práce obsahuje tři hlavní okruhy Humovy etiky, které jsou převzaty z Mackieho. Jedná se o: teorii motivace, morální epistemologii a nauku o ctnostech.
Abstract in different language: This work is focused on David Hume's ethics, which is often considered as the main part of his philosophical work. Main goal of this work is to present a description of Hume´s ethics and to show its connection with his conception of human nature, including the theory of understanding. According to Mackie, there are three primary topics of Humean ethics: Psychology of Action, Moral Epistemology and Theory of Virtues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Englisova.pdfPlný text práce467,19 kBAdobe PDFView/Open
englisova_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce155,21 kBAdobe PDFView/Open
englisova_spelda.pdfPosudek oponenta práce511,63 kBAdobe PDFView/Open
O_englisova.pdfPrůběh obhajoby práce83,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.