Název: Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility
Další názvy: Stochastic and Fractional Stochastic Volatility Models
Autoři: Sobotka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Pospíšil, Jan
Oponent: Maslowski, Bohdan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14664
Klíčová slova: Hurstův exponent;frakční Brownův pohyb;finanční modelování;evropská opce;stochastické volatility;kalibrace trhu
Klíčová slova v dalším jazyce: Hurst exponent;fractional Brownian motion;financial modelling;european option;stochastic volatility;market calibration
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je studovat a implementovat vybrané modely stochastické volatility a nově navržený model tzv. aproximativní frakcionální volatility (FSV) od autorů Intarasit a Sattayatham [35]. Poté, co odvodíme semi-analytické řešení obecné oceňovací PDR, srovnáme tyto moderní přístupy především z hlediska úlohy tržní kalibrace. Ta bude provedena za použití jak uměle vytvořených, tak i reálných tržních dat. Dále prozkoumáme přítomnost dlouhé paměti v časových řadách realizované volatility a nakonec vyhodnotíme použitelnost FSV přístupu z hlediska kalibrace na opční trhy.
Abstrakt v dalším jazyce: The main subject of the thesis is to study and implement selected stochastic volatility models alongside the newly proposed approximative fractional stochastic volatility model (FSV) that was firstly introduced by Intarasit and Sattayatham in 2011 [35]. After the semi-closed form solution of a generic pricing PDE is derived, we compare these modern approaches on the task of market calibration. This is done using both synthetic and the real market data. We also inspect a long-range dependence in market realized volatilities and we comment on suitability of the FSV approach with respect to the option market calibration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sobotka_DP_2014.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Sobotka.pdfPosudek vedoucího práce201,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Sobotka.pdfPosudek oponenta práce269,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Sobotka.pdfPrůběh obhajoby práce35,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.