Title: Generalizace 3D budov v souladu se standardem CityGML
Other Titles: Modelling of Buildings and Terrain of 3D Model of Prague According to the CityGML Standard
Authors: Fiedler, Jiří
Advisor: Janečka, Karel
Referee: Herman, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14672
Keywords: 3D model;CityGML;identifikace objektů;FME
Keywords in different language: 3D model;CityGML;objects identification;FME
Abstract: Práce se zabývá tvorbou 3D modelů měst z existujících dat podle standardu CityGML. Zahrnuje výběr CityGML tříd vhodných pro reprezentaci dostupných GIS dat, návrh mapování tříd těchto dat na vybrané CityGML třídy a návrh a realizaci převodu těchto dat z GIS do CityGML. V rámci práce je také popsán program FME sloužící pro konverze prostorových dat. Kromě toho byl vytvořen a pro převod použit nástroj pro identifikaci shluků polygonů.
Abstract in different language: This thesis is concerned with 3D building modelling in accordance with the CityGML standard. It comprises the selection of CityGML classes suitable for available GIS data representation, design of this data classes to selected CityGML classes mapping and design and realisation of GIS to CityGML conversion of this data. Spatial data conversion software FME is also described within the scope of this thesis. Moreover, the polygons clusters identification tool has been created and used for the conversion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modelovani budov a terenu 3D modelu Prahy podle standardu CityGML.pdfPlný text práce14,1 MBAdobe PDFView/Open
PV_Fiedler.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
PO_Fiedler.pdfPosudek oponenta práce258,96 kBAdobe PDFView/Open
PR_Fiedler.pdfPrůběh obhajoby práce35,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.