Title: Prostorová analýza výskytu HIV/AIDS na území České republiky
Other Titles: Spatial analysis of HIV/AIDS diffusion in the Czech Republic
Authors: Hrych, Martin
Advisor: Preis, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14695
Keywords: HIV;AIDS;prostorová analýza;Česká republika;Evropa
Keywords in different language: HIV;AIDS;spatial analysis;Czech republic;Europe
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem prostorového výskytu HIV/AIDS na území České republiky. Předkládá statistická data o nákaze v rámci prostoru a času a zobrazuje je v uspořádaných kartogramech a grafech. Autor předkládá v kompaktní formě přehled stavu vývoje šíření v rámci sledovaného území a jeho změn v čase. Analýzou jednotlivých výstupů a ojedinělým přístupem shrnutí šíření infekce vzniká nový pohled na problematiku HIV/AIDS v České republice.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the topic of spatial occurrence of HIV/AIDS in Czech Republic. It presents statistical data about the infection within space and time and shows them in cartograms and graphs. Author presents the summary of the spreading development and its changes through time within the monitored area in a compact form. Analysis of each output and unique approach to summary of the infection spreading creates a new view at the issue of HIV/AIDS in Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
Hrych V.pdfPosudek vedoucího práce712,06 kBAdobe PDFView/Open
Hrych o.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
hrych p.pdfPrůběh obhajoby práce128,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.