Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda, Milan
dc.contributor.authorVavřička, František
dc.contributor.refereeGangur, Mikuláš
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:48:06Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:48:06Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-02
dc.identifier57783
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14873
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na oblast osobních a rodinných financí obyvatel České republiky. V první části je definován pojem finanční gramotnost a jeho části, popsán systém vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a popsány základní finanční pojmy a služby. Součástí práce je také výzkum, který probíhal za pomoci sběru dat pomocí sociálních sítí. V práci byly stanoveny hypotézy o občanech České republiky v rámci osobních a rodinných financí, které jsou v práci buď potvrzeny, nebo nepotvrzeny. Průzkum byl zaměřen na porovnání jednotlivých věkových skupin. Součástí této bakalářské práce jsou všechny výsledky šetření shrnuté v grafech vytvořených pomocí online kancelářského balíku Google.cs
dc.format51 s. (67 502 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční gramotnostcs
dc.subjectosobní financecs
dc.subjectfinanční plánovánícs
dc.subjectpenízecs
dc.titleFinanční gramotnost obyvatel České republikycs
dc.title.alternativeFinancial literacy of the population of the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on personal and family finances of inhabitants of the Czech Republic. The first chapter is devoted to financial literacy and its parts, describes the system of education in the area of financial literacy and describes the basic financial terms and services. The work also included research that was based on data collection using social networks. Hypotheses were established about citizens of Czech Republic in the context of personal and family finances. This hypothesis may be confirmed or unconfirmed. The survey was focused on the comparison of different age groups. All results of the survey were summarized in the graphs that were created in the online office suite Google.en
dc.subject.translatedfinancial literacyen
dc.subject.translatedpersonal financeen
dc.subject.translatedfinancial planningen
dc.subject.translatedmoneyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vavricka.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
vavr v.pdfPosudek vedoucího práce698,35 kBAdobe PDFView/Open
vavr o.pdfPosudek oponenta práce692,36 kBAdobe PDFView/Open
Vavricka prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce212,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.