Název: Česká rocková undergroundová scéna
Další názvy: Czech rock underground
Autoři: Bošková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14968
Klíčová slova: underground;Plastic people of the universe;český rock;kultura;literatura
Klíčová slova v dalším jazyce: underground;Plastic people of the universe;czech rock music;culture;literature
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je česká rocková undergroundová scéna. Pro její vymezení a charakteristiku je potřebné popsat prostředí s příčinami vzniku a faktory ovlivňující vývoj undergroundu. První kapitola se zabývá historicko-politickým kontextem v období 50. 80. let. Obsahuje dobové reálie politické situace a jejich dopad na československou oficiální scénu rockové hudby. Pro orientaci v tématice se věnujeme objasnění pojmu underground a výrazů s ním často zaměňovaných. Z důvodu utvoření specifického významu undergroundu v českých podmínkách jsou uvedeny inspirační zdroje, které toho byly příčinou. Další části práce se soustředí na českou literaturu, jež se stala inspirací undergroundu, a ideová východiska, která formovala undergroundové společenství i hudební scénu. Hlavní náplň tématu se pokouší o jmenování hlavních a typických představitelů české rockové undergroundové scény, zahrnuje jejich inspirační zdroje, specifika a význam. V poslední části je rozvíjena myšlenka o existenci a významu undergroundu v prostředí demokracie se stručným zaměřením na jeho následovníky v porevolučním období.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelors thesis is Czech rock underground scene. In order to name and characterise its specifics it is necessary to depict environment of emergence of the underground and factors influencing its development. The first chapter deals with political-historic context of fifties to eighties of twentieth century in Czechoslovakia. It consists of description of specifics of certain ages and its influence on official rock scene. In the other part the explanation of the expression underground is mentioned. In order to put the underground phenomenon in its specific context, we also deal with its inspirations and sources. Next we focus on Czech literature, being one of the major inspirational streams of Czech underground. Besides that we tackle the roots and ideas that formed underground society and musical scene. The main part of this thesis sums up the main figures and bands of the Czech rock underground scene. It deals with sources of their inspiration, specifics and influence. The last part of the thesis deals with the phenomenon of underground and its importance and meaning in the environment of democracy. It also mentions underground followers in the post-revolution period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
boskova.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boskova_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce557,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Boskova_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce621,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Boskova.pdfPrůběh obhajoby práce140,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14968

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.