Název: Symfonická báseň Vltava v poslechových činnostech na MŠ
Další názvy: The symphonic poem Vltava in listening activities for nursery school
Autoři: Dardová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Štěpánka
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14970
Klíčová slova: poslech;Vltava;experiment;mateřská škola
Klíčová slova v dalším jazyce: listening;Vltava;experiment;kindergarten
Abstrakt: Tato bakalářská práce zachycuje poslechovou činnost se skladbou B. Smetany Vltava u předškolních dětí. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá hudebními činnostmi v mateřské škole z hlediska poslechu, stručně pojednává o životě Bedřicha Smetany a jeho tvorbě cyklu Má vlast. Také charakterizuje dvě mateřské školy, kde se experiment uskutečnil. Praktická část této práce popisuje experiment v oblasti poslechu na MŠ. Ten se uskutečnil na dvou pracovištích za účasti 52 dětí. Pro jeho realizaci vzniklo 10 námětů k poslechovým činnostem, v jejichž centru stála skladby B. Smetany Vltava. Cílem experimentu bylo zjistit, zda lze využít tento materiál i v poslechových činnostech dětí předškolního věku. Experiment potvrdil, že Smetanova Vltava se může při dobré motivaci stát jejich součástí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's work captures the listening activity with Bedřich Smetana's composition "Vltava", with preschool children. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with musical activities in kindergarten in terms of listening, briefly discusses the life of Bedřich Smetana and his work on cycle "Má vlast". It also characterizes two kindergartens, where the experiment took place. The practical part of this work describes an experiment with listening in a kindergarten. It took place at two facilities with the participation of 52 children. Ten suggestions for listening activities, in whose center stood a Bedřich Smetana's track "Vltava", were created for its implementation. The aim of the experiment was to find out whether you can use this material in listening activities for preschool children. The experiment confirmed that Smetana's "Vltava" may, with a good motivation, become part of them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martina Dardova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dardova_hodnoceni_vedouciho_BP_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce583,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dardova_posudek_oponenta_BP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce469,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_Dardova.pdfPrůběh obhajoby práce167,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14970

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.