Title: Hudební činnosti v MŠ Rokycany ve třídě Berušek
Other Titles: Muzical activities in the kindergarden Rokycany in the class Berušky
Authors: Urbánková, Ivana
Advisor: Lišková, Štěpánka
Referee: Slavíková, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14990
Keywords: hudební činnosti;mateřská škola;vzdělávací programy;předškolní věk
Keywords in different language: musical activities;kindergarten;educational programs;preschool age
Abstract: Bakalářská práce popisuje hudební činnosti a podává stručný náhledem do hudebních aktivit v MŠ.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes variety of musical activities and it gives us a brief insight into musical activities held in the kindergarden.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP hudebni cinnosti.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Urbankova_hodnoceni_BP_vedouci_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce735,57 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_posudek_BP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce719,01 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Urbankova.pdfPrůběh obhajoby práce139,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.