Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠejvl, Michal
dc.contributor.authorBurda, Vojtěch
dc.contributor.refereeCvrček, František
dc.date.accepted2014-01-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:35Z-
dc.date.available2011-03-22cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:35Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-08-26
dc.identifier44096
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15047
dc.description.abstractVe své diplomové práci ?Normativní teorie práva? se zabývám normativní teorií Františka Weyra a Hanse Kelsena. Zprvu bylo nutné pochopit kriticko-idealistický filosofický směr založený slavným německým filozofem Immanuelem Kantem. Za druhé jsem se snažil vyložit, co jsou hlavní pojmy pro pochopení normativní metody. V poslední části vykládám, jak Weyr nesouhlasí s pojetím státu tradiční naukou a naznačuji jeho myšlenky při konstrukci pojmu stát. V závěru své diplomové práce se pozastavuji nad tím, co je vlastně stát z hlediska kausálního.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkritický idealismuscs
dc.subjectkauzalitacs
dc.subjectnormativitacs
dc.subjectnormacs
dc.subjectnormový subjektcs
dc.subjectsubjekt povinnostics
dc.subjectstátcs
dc.titleNormativní teorie právacs
dc.title.alternativeNormative theory of lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra teorie právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn my diploma thesis called ?Normative Law Theory?, I look into the normative theory of Frantisek Weyr and Hans Kelsen. At first it was important to understand the critical-idealistic philosophy style established by the famous German philosopher Immanuel Kant. In the second part I tried to explain the main concept of what the normative method really means. In my last part I explain how Weyr disagreed with the interpretation of the state in the traditional way and I insinuate his thoughts during the construction of the term state. At the end of my diploma thesis I talk about what a state is from a casual point of view.en
dc.subject.translatedcritical idealismen
dc.subject.translatedcasualityen
dc.subject.translatednormativityen
dc.subject.translatednormen
dc.subject.translatednormative subjekten
dc.subject.translatedsubject of obligationen
dc.subject.translatedstateen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Normativni_teorie_prava-Vojtech_Burda.pdfPlný text práce365,21 kBAdobe PDFView/Open
Burda- posudek VP.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordView/Open
OPBurda.docPosudek oponenta práce28,5 kBMicrosoft WordView/Open
prubeh B..pdfPrůběh obhajoby práce638,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.