Title: Normativní teorie práva
Other Titles: Normative theory of law
Authors: Burda, Vojtěch
Advisor: Šejvl, Michal
Referee: Cvrček, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15047
Keywords: kritický idealismus;kauzalita;normativita;norma;normový subjekt;subjekt povinnosti;stát
Keywords in different language: critical idealism;casuality;normativity;norm;normative subjekt;subject of obligation;state
Abstract: Ve své diplomové práci ?Normativní teorie práva? se zabývám normativní teorií Františka Weyra a Hanse Kelsena. Zprvu bylo nutné pochopit kriticko-idealistický filosofický směr založený slavným německým filozofem Immanuelem Kantem. Za druhé jsem se snažil vyložit, co jsou hlavní pojmy pro pochopení normativní metody. V poslední části vykládám, jak Weyr nesouhlasí s pojetím státu tradiční naukou a naznačuji jeho myšlenky při konstrukci pojmu stát. V závěru své diplomové práce se pozastavuji nad tím, co je vlastně stát z hlediska kausálního.
Abstract in different language: In my diploma thesis called ?Normative Law Theory?, I look into the normative theory of Frantisek Weyr and Hans Kelsen. At first it was important to understand the critical-idealistic philosophy style established by the famous German philosopher Immanuel Kant. In the second part I tried to explain the main concept of what the normative method really means. In my last part I explain how Weyr disagreed with the interpretation of the state in the traditional way and I insinuate his thoughts during the construction of the term state. At the end of my diploma thesis I talk about what a state is from a casual point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Normativni_teorie_prava-Vojtech_Burda.pdfPlný text práce365,21 kBAdobe PDFView/Open
Burda- posudek VP.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordView/Open
OPBurda.docPosudek oponenta práce28,5 kBMicrosoft WordView/Open
prubeh B..pdfPrůběh obhajoby práce638,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.