Title: Zbraně ve střední době bronzové a jejich účel v pohřebním ritu
Other Titles: Significance of weapons in burial rite of Middle Bronze Age
Authors: Havlíková, Markéta
Advisor: Krištuf, Petr
Referee: Praumová, Radka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15081
Keywords: zbraně;střední doba bronzová;pohřební ritus;analýza hlavních komponent;mohyly;Čechy;pravěk;bojovníci
Keywords in different language: weapons;middle bronze age;burial rite;principal component analysis;barrows;Bohemia;prehistory;warriors
Abstract: Tato práce sleduje výskyt zbraní v pohřebním ritu střední doby bronzové v Čechách a pojednává o jejich významu vzhledem k společenskému postavení pohřbeného jedince. Pomocí analýzy hlavních komponent byly vyčleněny a interpretovány možné sociální skupiny jedinců pohřbívaných se zbraněmi. Součástí práce je také databáze s pohřby se zbraněmi z jižních, západních a středních Čech.
Abstract in different language: This thesis traces an appearance of weapons in burial rite of Middle Bronze Age in Bohemia and discusses about their significance according to social status of the buried person. Possible social groups of individuals buried with weapons were detached an interpreted via Principal Component Analysis method. Database of burials with weapons in southern, western an central Bohemia is also part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HavlikovaBP.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Havlikova_Kristuf vedouci.pdfPosudek vedoucího práce676,67 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova_Praumova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Havlikova.pdfPrůběh obhajoby práce171,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.