Title: Art Spiegelman - "O myších a lidech"
Other Titles: Art Spiegelman - "Of Mice and Men"
Authors: Majtaníková, Monika
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15132
Keywords: Maus;Art Spiegelman;grafická novela;komiks;holocaust
Keywords in different language: Maus;Art Spiegelman;graphic novel;comics;holocaust
Abstract: Bakalářská práce - Art Spiegelman "O myších a lidech" je zaměřena na amerického autora komiksů Arta Spiegelmana a na jeho dvoudílnou životopisnou grafickou novelu Maus. Teoretická část práce se zabývá životem a díly tohoto autora. Dále jsou zde shrnuty všechny dostupné informace o Maus, včetně obsahu knihy a motivů, vedoucích k jejímu vytvoření. Část bakalářské práce pojednává také o grafické novele jako žánru, definuje samotný pojem "grafická novela" a zmiňuje další významné představitele. Kniha Maus je detailněji rozebrána v praktické části práce, v níž jsou také informace z knihy srovnány s realitou. K praktické části rovněž patří rodokmeny ústřední rodiny a glosář důležitých komiksových pojmů, umístěné v přílohách bakalářské práce.
Abstract in different language: The Bachelor thesis - Art Spiegelman "Of Mice and Men" is focused on the American cartoonist Art Spiegelman a on his two-volume autobiographical graphic novel Maus. The theoretical part deals with life and works of this author. Afterwards, there is summarized information about Maus, including a content of the book and motives leading to its creation. A part of the Bachelor thesis is concerned with the graphic novel as a genre, giving a definition of the term "graphic novel" itself and mentioning significant representatives. The novel Maus is examined in more detail in the practical part of the thesis. The information from the book is further compared with reality. The practical part is completed with genealogical trees of the central family and a glossary of the important comics terms in Appendices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT Majtanikova.pdfPlný text práce6,03 MBAdobe PDFView/Open
Majtanikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce110,75 kBAdobe PDFView/Open
Majtanikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce94,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Majtanikova.pdfPrůběh obhajoby práce319,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.