Title: Rozvojová politika Evropské unie a Spojených států amerických v Latinské Americe a Karibiku po skončení studené války
Other Titles: The Development Policy of the European Union and the United States after the End of the Cold War in Latin America and the Caribbean
Authors: Breuová, Michaela
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Piknerová, Linda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15190
Keywords: oficiální rozvojová spolupráce - USA - Europská unie - Latinská Amerika - Karibik - Amartya Kumar Sen - lidský rozvoj
Keywords in different language: official development assistance - USA - European Union - Latin America - Caribbean - Amartya Kumar Sen - human development
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rozvojovými strategiemi dvou největších donorů, USA a EU, v regionech Latinské Ameriky a Karibiku. Hlavním cílem je zjistit, který z aktérů se v letech 1989 - 2013 ve svých rozvojových strategiích více soustředil na konkrétní aspekty lidského rozvoje odvozené od teorie lidského rozvoje, jak ji ve svých dílech představil Amartya Kumar Sen.
Abstract in different language: This master thesis focuses on development strategies of two largest donors of official development assistance, the USA and the European Union, in Latin America and the Caribbean. The main goal is to find out which of these two donors had been focusing more on certain human development aspects derived from the Amartya Kumar Sen's human development theory in a specific time period covering the years 1989-2013.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Breuova_Michaela_DP_2014.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Breuova_ved_mvmgr.pdfPosudek vedoucího práce527,74 kBAdobe PDFView/Open
Breuova_opo_DIP.docPosudek oponenta práce43,84 kBMicrosoft WordView/Open
Breuova.pdfPrůběh obhajoby práce321,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.