Title: Republikánské hnutí ve vybraných zemích Commonwealth of Realms ? Komparace Austrálie a Nového Zélandu
Other Titles: Republicanism in Australia and New Zealand and development of the relation with United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Authors: Petrášová, Klára
Advisor: Hlaváček, Pavel
Referee: Romancov, Michael
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15221
Keywords: Austrálie;Nový Zéland;Spojené království Velké Británie a Severního Irska;republikanismus;národ;nacionalismus;národní identita;vývoj vzájemných vztahů
Keywords in different language: Australia;New Zealand;United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;republicanism;nation;nationalism;national identity;development of mutual relations
Abstract: Tato práce se věnuje republikánským hnutím v Austrálii a na Novém Zélandu, která usilují o změnu státoprávního uspořádání v zemi z konstituční monarchie na republiku. Zároveň zkoumá vývoj, jímž obě země prošly na cestě od kolonií po samostatnost a jejich měnící se vztah ke Spojenému království Velké Británie a severního Irska. Snaží se zodpovědět řadu otázek týkajících se republikánského hnutí, včetně otázky, proč zatím ke změně státního zřízení nedošlo a zda se tak stane v blízké budoucnosti.
Abstract in different language: This work is devoted to the Republican movements in Australia and New Zealand, which seek to change the constitutional order in the country from a constitutional monarchy into a republic. It also examines the development, which both countries went through on the way from the colonies to independence and their changing relationship with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This thesis seeks to answer a number of questions relating to the republican movements, including the question of why the state system did not change yet and whether this will happen in the near future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrasova_DP.pdfPlný text práce654,32 kBAdobe PDFView/Open
Petrasova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,86 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petrasova_op_Romancov.docxPosudek oponenta práce31,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petrasova.pdfPrůběh obhajoby práce383,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.