Název: Rozpoznávání objektů v obrazech a videosekvencích
Další názvy: Object recognition in images and videos
Autoři: Herbig, Milan
Vedoucí práce/školitel: Campr, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15245
Klíčová slova: zpracování digitalizovaného obrazu;extrakce příznaků;detekce objektů;klasifikace obrazů;konvoluční neuronová síť
Klíčová slova v dalším jazyce: image processing;feature extraction;object detection;image classification;convolution neural network
Abstrakt: Téma práce je zaměřeno na rozpoznávání a klasifikaci obrazu ve videosekvencích, konkrétně na rozpoznání a zařazení snímků videa dle obsahu do předem známé kategorie. Práce se zabývá extrakcí příznaků jednak kombinací jednodušších metod a jednak komplexní metodou využívající konvoluční neuronovou síť. Získané příznaky jsou posléze klasifikovány pomocí Random Forest a SVM klasifikátoru. Cílem práce je porovnat různé kombinace jednodušších i komplexnějších příznaků pro vybrané kategorie videí. Výstupem práce jsou statistiky úspěšnosti různých kombinací extrahovaných příznaků.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on classification of video footages to correct category by content. Two different approaches are used to describe images. The first creates ensemble from simple feature extractors and the second uses more complex description by convolution neural network which achieves state-of-the-art performance in common classification tasks. Extracted features are classified by Random Forest and SVM classifiers. The goal is to compare combinations of simple features compared to more complex features extracted from neural network. Results present classification rate comparison of several combinations of extracted features and classifiers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bak_prace_final.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herbig-v.pdfPosudek vedoucího práce2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herbig-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15245

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.