Title: Rozpoznávání objektů v obrazech a videosekvencích
Other Titles: Object recognition in images and videos
Authors: Herbig, Milan
Advisor: Campr, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15245
Keywords: zpracování digitalizovaného obrazu;extrakce příznaků;detekce objektů;klasifikace obrazů;konvoluční neuronová síť
Keywords in different language: image processing;feature extraction;object detection;image classification;convolution neural network
Abstract: Téma práce je zaměřeno na rozpoznávání a klasifikaci obrazu ve videosekvencích, konkrétně na rozpoznání a zařazení snímků videa dle obsahu do předem známé kategorie. Práce se zabývá extrakcí příznaků jednak kombinací jednodušších metod a jednak komplexní metodou využívající konvoluční neuronovou síť. Získané příznaky jsou posléze klasifikovány pomocí Random Forest a SVM klasifikátoru. Cílem práce je porovnat různé kombinace jednodušších i komplexnějších příznaků pro vybrané kategorie videí. Výstupem práce jsou statistiky úspěšnosti různých kombinací extrahovaných příznaků.
Abstract in different language: The work is focused on classification of video footages to correct category by content. Two different approaches are used to describe images. The first creates ensemble from simple feature extractors and the second uses more complex description by convolution neural network which achieves state-of-the-art performance in common classification tasks. Extracted features are classified by Random Forest and SVM classifiers. The goal is to compare combinations of simple features compared to more complex features extracted from neural network. Results present classification rate comparison of several combinations of extracted features and classifiers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bak_prace_final.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Herbig-v.pdfPosudek vedoucího práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
Herbig-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.