Title: Bezkontaktní ovládání počítačových her
Other Titles: Computer Games with Non-Contact Control
Authors: Šoma, Patrik
Advisor: Jiřík, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15246
Keywords: Pygame;Kinect;OpenCV;detekce;bezkontaktní ovládání;haar features
Keywords in different language: Pygame;Kinect;OpenCV;detection;touchless interface;haar features
Abstract: Práce pojednává o různých způsobech bezdotykového ovládání počítačové hry. Tato hra je kompletně vyvinutá v jazyce Python za použití knihovny Pygame. Ovládání hry je realizováno pomocí senzoru Kinect, případně webové kamery. Při použití webové kamery je k detekci použita knihovna OpenCV. První část práce je teoretická a věnuje se knihovně Pygame, detekci obličeje pomocí OpenCV a technologii senzoru Microsoft Kinect. Druhá část se zabývá samotou realizací projektu. Jsou zde popsána pravidla a metody použité při vývoji hry.
Abstract in different language: This thesis discusses various ways of touchless control over a computer game. This game is developed using programming language Python with Pygame libraries. Game control is implemented using Kinect sensor or webcam. When the webcam is in use program utilizes OpenCV library for detection. The first part of this thesis is theoretical and it is devoted to Pygame library, face detection with OpenCV and Microsoft Kinect sensor technology. The second part deals with realization of this project. All implemetation rules and methods used are described there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce918,53 kBAdobe PDFView/Open
Soma-v.pdfPosudek vedoucího práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Soma-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.