Název: Efekty dynamických riboregulátorů na zpracování signálů při genové expresi prokaryot
Další názvy: Effects of dynamic riboregulators on signal processing in prokaryotic gene expression
Autoři: Kasl, Hynek
Vedoucí práce/školitel: Georgiev, Daniel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15250
Klíčová slova: regulace translace;matematické modelování;numerická optimalizace;small RNA;syntetická biologie;buněčná kybernetika
Klíčová slova v dalším jazyce: translational regulation;mathematical modelling;numerical optimization;small RNAs;synthetic biology;cell cybernetics
Abstrakt: Je známe, že nekódující RNA hrají významnou roli v regulaci transkripce a translace v genetických sítích. Jednoduché jednokrokové mechanismy aktivace/inhibice jsou dobře zdokumentované v literatuře. Cílem tohoto projektu je prozkoumat dynamické vlastnosti regulace translace používající opakované hybridizace RNA s oblastí 5'UTR mRNA. Je předpokládáno, že takovýto typ regulace vykazuje dynamiku vhodnou v proofreading mechanismech a podobnou mechanismům kooperativity.
Abstrakt v dalším jazyce: It is well known that non-coding RNA sequences play an important role in transcriptional and translational regulatory networks. Simple one-step activation/inhibition methods are well documented in literature. The purpose of this project is to explore dynamic properties of translational regulation based on recurrent RNA hybridization with the 5' untranslated mRNA regions. It is hypothesized that RNA-based regulation exhibits dynamics with important proofreading functions and mechanisms of cooperativity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BachelorThesis_HynekKasl.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasl-v.pdfPosudek vedoucího práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasl-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15250

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.