Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková, Libuše
dc.contributor.authorBěhounková, Kristýna
dc.date.accepted2014-08-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:31Z
dc.date.available2012-12-18cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:31Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-30
dc.identifier55166
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15360
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá užitím filmů založených na románech při výuce anglického jazyka. Práce poskytuje inspiraci pro práci s filmy v hodinách a také kritéria, kterých by se měl učitel držet při výběru filmů. Jsou zde diskutovány genderové rozdíly mezi studenty a jejich vliv na výběr filmu a také informace o receptivních dovednostech. V praktické části jsou prezentovány výsledky z dotazníků, které poskytují informace o genderových preferencích i o užívání filmů v českých a anglických školách.cs
dc.format47 s. (78 192 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectposlechcs
dc.subjectčtenícs
dc.subjectgenderové preferencecs
dc.subjectfilmcs
dc.subjectknihacs
dc.subjectvideocs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjecttřídacs
dc.subjectdovednostics
dc.titleUžití filmů založených na románech k trénování poslechových dovedností a podnícení zájmu studentů k rozsáhlému čtenícs
dc.title.alternativeUsing films based on novels to practice listening skills and stimulate students´interest in extensive readingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with using of films based on novels during English lessons. The thesis provides inspiration for using of films in classrooms as well as criterions for choosing of films. Gender differences and their influence on choosing of films and also receptive skills are discussed there. Results from questionnaires that provides information about gender preferences and also about using of films in Czech and English classrooms are presented in the practical part of the thesis.en
dc.subject.translatedlisteningen
dc.subject.translatedreadingen
dc.subject.translatedgender preferencesen
dc.subject.translatedfilmen
dc.subject.translatedbooken
dc.subject.translatedvideoen
dc.subject.translatedactivityen
dc.subject.translatedclassen
dc.subject.translatedskillsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kristyna Behounkova.pdfPlný text práce741,1 kBAdobe PDFView/Open
Behounkova V.pdfPosudek vedoucího práce687,25 kBAdobe PDFView/Open
Behounkova O.pdfPosudek oponenta práce659,79 kBAdobe PDFView/Open
Behounkova P.pdfPrůběh obhajoby práce285,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.