Title: Distanční vzdělávací kurz "Zpracování bakalářské práce v MS Word 2010"
Other Titles: Distance learning course "Development of the bachelor thesis in Word 2010"
Authors: Brettlová, Jana
Advisor: Jakeš, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15394
Keywords: MS Word 2010;bakalářská práce;kvalifikační práce;textový editor
Keywords in different language: MS Word 2010;text editor;bachelor thesis;diploma thesis
Abstract: Práce popisuje tvorbu bakalářské práce od výběru tématu, přes její zpracování ve Wordu 2010 až ke zdárné obhajobě. Součástí práce je vzdělávací kurz vytvořený v prostředí ProAuthor.
Abstract in different language: The topic of this thesis is undergaraduate thesis processing in Word 2010. It describes a process of the undergraduate thesis development from the topic choice to its defence. A part of this paper is also an educational course created in ProAuthor programm that enables students to test their knowledge in their field of study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brettlova_oprava_DP.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Brettlova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce115,32 kBAdobe PDFView/Open
DP_Brettlova_posudek_oponenta_Filipi_1408.pdfPosudek oponenta práce225,56 kBAdobe PDFView/Open
Brettlova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.