Title: Mechanical behavior of SMD solder joint soldered under nitrogen atmosphere
Authors: Otáhal, Alexandr
Szendiuch, Ivan
Šefara, Petr
Citation: Electroscope. 2016, č. 1.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo1_2016/r10c1c10.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17674
ISSN: 1802-4564
Keywords: SMD;dusíková atmosféra;střihová síla;pájený spoj;FR4;HAL
Keywords in different language: SMD;nitrogen atmosphere;shear force;solder joint;FR4;HAL
Abstract: Hlavním cílem této práce bylo prozkoumat mechanické chování SMD zapájených v dusíkové atmosféře. Bylo použito několik koncentrací dusíkové atmosféry. Střihová síla byla stanovena jako parametr pro určení spolehlivosti pájeného spoje. Různé velikosti SMD (0402,0805 a 1206)byly připájeny na vzorku skládajícího se ze základního materiálu FR4 s povrchovou úpravou HAL. Pro analýzu a zjišťování příčiny chování pájeného spoje byla použita optická kontrola a inspekce pomocí rentgnenu.
Abstract in different language: Main aim of this work was investigate mechanical behavior of SMD soldered under nitrogen atmosphere. Several concentrations of nitrogen in soldering area were used. Shear force was established as mechanical parameter for describing of reliability of solder joint. Different sizes of SMD (0402, 0805 and 1206) were assembled on sample made from FR4 base material with HAL surface finish. Optical and X-Ray inspection were used for determination of reason of solder joint mechanical behavior.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2016)
Číslo 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r10c1c10.pdfPlný text354,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.