Title: Návrh, implementace a rozbor vybraných metod pro řešení evolučních parciálních diferenciálních rovnic
Other Titles: Design, computer implementation and analysis of selected methods for solution of evolutionary partial differential equations
Authors: Jůzová, Barbora
Advisor: Brandner, Marek
Referee: Kopincová, Hana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17964
Keywords: parciální diferenciální rovnice;numerické metody;metoda typu upwind;zpracování obrazu;filtrace;průměrování;gradientní operátory;Cannyho detektor;Laplaceův operátor;Sobelův filtr;šum;rozmazání;optimalizační úloha s totální variací;regularizace
Keywords in different language: partial differential equations;numerical methods;upwind method;image processing;filtering;averaging;gradient operators;Canny edge detector;Laplace operator;Sobel operator;noise;blurring;variation optimization problem;regularization
Abstract: Tato práce se zabývá vybranými problémy z oblasti numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic a jejich aplikací na zpracování obrazu. Hlavní náplní je odvození některých numerických schémat, jejich implementace a porovnání výsledků s existujícími přístupy jiných technických oborů.
Abstract in different language: This work deals with selected problems from the area of numerical solution of partial differential equations and their applications to image processing. The main focus is to derive some numerical schemes, their implementation and results comparison with existing approaches of other technical disciplines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Juzova.pdfPlný text práce8,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Juzlova.pdfPosudek vedoucího práce124,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Juzova.pdfPosudek oponenta práce198,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Juzova.pdfPrůběh obhajoby práce32,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.