Název: Kinetická schémata pro řešení parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu
Další názvy: Kinetic schemes for solving hyperbolic partial differential equations
Autoři: Lochová, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Brandner, Marek
Oponent: Kopincová, Hana
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17970
Klíčová slova: parciální diferenciální rovnice;hyperbolické systémy;entropie;zákony zachování;Maxwellova-Boltzmannova rovnice;metoda bgk
Klíčová slova v dalším jazyce: partial differential equations;hyperbolic systems;entropy;conservation laws;Maxwell-Boltzmann equation;BGK method
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá několika kinetickými schématy založenými na Boltzmannově rovnici. Především je zaměřena na kinetické schéma typu BGK a to jak pro nelineární případ Burgersovu rovnici, tak i na lineární případ, zařazený z důvodu analýzy stability. Výhodou těchto schémat je to, že konvergují k limitním vazkým řešením i ve více dimenzích. Práce je doplněna řadou numerických experimentů. V budoucnu by bylo vhodné provést další experimenty pro numerická řešení právě ve více prostorových dimenzích.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with some kinetic schemes based on the Boltzmann equation. The thesis focuses mainly on the kinetic scheme of BGK type, both for the non-linear case (Burgers equation) and the linear advection case (for the purpose of stability analysis). An advantage of these schemes is their convergence to limit viscosity solutions in the multidimensional case. The thesis is completed with the series of numerical experiments. In the future, it would be also appropriate and recommended to make numerical experiments in the multidimensional case.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-PV_Lochova.pdfPosudek vedoucího práce139,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-PO_Lochova.pdfPosudek oponenta práce183,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-P_Lochova.pdfPrůběh obhajoby práce70,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17970

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.