Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíma, Alexandercs
dc.contributor.authorBeránek, Jakubcs
dc.contributor.refereePelech, Josefcs
dc.date.accepted2015-05-15cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:18Z
dc.date.available2014-03-26cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:18Z
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-03-30cs
dc.identifier60972cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18102
dc.description.abstractDiplomová práce na téma "Nabývání vlastnictví" se zabývá originárními a derivativními způsoby nabývání. Nejprve popisuje historickou genezi jednotlivých institutů, následně vykládá základní pojmy, jež je vhodné objasnit. Poté se podrobně věnuje originárnímu nabývání, zejména analyzuje změny a dopady způsobené přijetím nového občanského zákoníku. Kapitole o derivativním nabývání je dán menší prostor, avšak obsahuje stěžejní problematiku. V závěru práce řeší institut nabývání od neoprávněného a přináší i základní informace o jeho úpravě v německém právu.cs
dc.format82cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnabytí vlastnického právacs
dc.subjectoriginární a derivativní způsobycs
dc.subjectneoprávněná osobacs
dc.subjectvlastnické právocs
dc.subjectpřevodcs
dc.titleNabývání vlastnictvícs
dc.title.alternativeAcquisition of Ownershipen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe Thesis on the topic of "Acquisition of ownership" deals with originary and derivative ways of acquiring. First, it describes the historical evolution of the various institutes, then it interprets basic concepts that should be clarified. After it closely examines originary acquisition, especially analyzing the changes and impacts caused by the adoption of the new Civil Code. Chapter on derivative acquisition is given less space, but it contains key issues. In conclusion the thesis addresses Institute of unauthorized acquisition and provides basic information on its adaptation in German law.en
dc.subject.translatedacquisition of ownershipen
dc.subject.translatedoriginary and derivative waysen
dc.subject.translatedunauthorised personen
dc.subject.translatedright of ownershipen
dc.subject.translatedtransferen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Jakub Beranek_Nabyvani vlastnictvi final.pdfPlný text práce583,31 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Beranek.pdfPosudek vedoucího práce750,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Beranek.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Beranek.pdfPrůběh obhajoby práce265,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.