Název: Vypořádání společného jmění manželů podle nového občanského zákoníku
Další názvy: Settlement of community property of spouses in new civil code
Autoři: Goetz, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Ptáček, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18105
Klíčová slova: manželství;společné jmění;vypořádání;rekodifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: marriage;community property;settlement;recodification
Abstrakt: Diplomová práce popisuje vypořádání společného jmění manželů podle nové občanského zákoníku. Rekodifikace občanského práva přinesla celou řadu změn do našeho právního řádu. Cílem této práce je zdůraznit tyto změny na konkrétních institutech vypořádání společného jmění manželů. Vymezuje konkrétní okolnosti vedoucí k vypořádání společného jmění manželů a jeho předmět. Detailněji se zaměřuje na definování jednotlivých způsobů vypořádání. Těmi jsou: dohoda manželů, soudní vypořádání a zákonná domněnka vypořádání. Práci uzavírám porovnáním staré a nové úpravy vypořádání.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis describes settlement of community property of spouses in the new civil code. Recodification of civil law brought many changes in our legal structure. Goal of this work is to emphasize these changes on specific institutes in settlement of community property of spouses. This work selects individual circumstances that cause termination of community property and describes the object of community property. This thesis also defines in detail every method of settlement. Those are: agreement,judiciary ruling and legal presumption. In the end there is comparison between the previous civil code and current one.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-LukasGoetz.pdfPlný text práce849,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Goetz.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Goetz.pdfPosudek oponenta práce983,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Goetz.pdfPrůběh obhajoby práce284,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.