Název: Úloha soudu v insolvenčním řízení
Další názvy: The role of the Court of Justice in insolvency proceeding
Autoři: Palaščáková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18118
Klíčová slova: insolvence;insolvenční soud;dlužník;dohlédací činnost;rozhodovací činnost;subjekty insolvenčního řízení;insolvenční správce;incidenční spory
Klíčová slova v dalším jazyce: insolvency;insolvency court;debtor;supervisory function;decision-making of the insolvency court;subjects in insolvency proceeding;insolvency liquidator;incidental disputes
Abstrakt: Má práce se zabývá postavením samotného insolvenčního soudu, který plní nezastupitelnou úlohu v rámci insolvenčního řízení. Práce se zabývá na teoretickoprávní úrovni hlavně zásadními rozhodnutími, které soud v rámci řízení vydává a dále jeho dozorovací činností nad insolvenčním správcem a dalšími procesními subjekty. Práce je členěna do devíti na sebe navazujících kapitol
Abstrakt v dalším jazyce: My dissertation deals with the position of the insolvency court itself, which occupies very significant role within the purview of insolvency proceedings. The dissertation engages in fundamental decisions at theoretical and juridical level, which are made by a court during the legal proceedings, furthermore it deals with court supervision of a liquidator and other subjects. The dissertation is divided into nine consequential chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Palascakova-diplomova prace-Uloha soudu v insolvencnim rizeni.pdfPlný text práce488,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Palascakova.pdfPosudek vedoucího práce881,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Palascakova.pdfPosudek oponenta práce680,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Palascakova.pdfPrůběh obhajoby práce285,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18118

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.