Název: Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a předky a potomky v České republice a v Řecku
Další názvy: Maintenance obligations between parents and children, ancestors and descendants in the Czech Republic and Greece
Autoři: Merksbauerová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Spurná, Kristýna
Oponent: Ptáček, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18122
Klíčová slova: právo;rodinné právo;mimosmluvní závazky;manželské právo;péče o děti;otcovství;občanské právní vztahy;občanské právo;občanské právo hmotné;nemanželské děti;vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi;výživné;řecká právní úprava výživného
Klíčová slova v dalším jazyce: law;family law;non-contractual obligations;marriage law;childcare;paternity;civil legal relations;civil law;civil law material;illegitimate children;maintenance obligation between parents and children;child support;alimony;greek legislation maintenance
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vyživovací povinností mezi rodiči a dětmi a předky a potomky po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Práce srovnává českou a řeckou právní úpravu. Líčí jak obecné znaky vyživovací povinnosti, tak i specifické znaky vzájemné vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi. Práce stručně popisuje historický vývoj vyživovací povinnosti a problematiku se zahraničním prvkem na úrovni mezinárodního a evropského práva.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with maintenance obligation between ancestors and descendants in the Czech Republic after the recodification of civil law. The thesis compares czech and greek legal order. It describes general characteristics of maintenance obligation and the specific features of the obligation. The paper briefly explains the historical development of maintenance obligation and issues with foreign element.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aneta_Merksbauerova,_Diplomova_prace,_FPR.pdfPlný text práce7,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Merksbauerova.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Merksbauerova.pdfPosudek oponenta práce958,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Merksbauerova.pdfPrůběh obhajoby práce306 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.