Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVacík, Antonín
dc.contributor.authorMayerová, Eva
dc.contributor.refereeKostadinovová, Ilona
dc.date.accepted2015-01-28
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:45Z-
dc.date.available2014-05-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:45Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-08-29
dc.identifier60656
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18143
dc.description.abstractPráce se zabývá vývojem českého důchodového systému od roku 1990 po současnost. Zaměřuje se především na důchodovou reformu nastavenou zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a zákonem č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření a zhodnocuje její klady a zápory. Zároveň dá práce nahlédnout i do důchodových systémů jiných zemích Evropské unie jako je Polsko, Slovensko a Nizozemsko.cs
dc.format60 s. (105 612 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdůchodová reformacs
dc.subjectpilíře důchodové reformycs
dc.subjectdůchodové systémycs
dc.subjectpenzijní fondycs
dc.subjectpředdůchodcs
dc.subjectinvestiční strategiecs
dc.subjectdoplňkové penzijní připojištěnícs
dc.titleVývoj důchodové reformy v ČR - tři pilíře, klady a záporycs
dc.title.alternativeThe Development of the pension reform in the Czech Republic, pros and cons of the three piersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the development of the Czech pension system from 1990 to the present. It focuses mainly on pension reform set by Act No. 426/2011 Coll., On retirement savings and Act No. 397/2012 Coll., On premiums for pension savings and evaluates its pros and cons. At the same time work gives insight into the pension systems of other EU countries such as Poland, Slovakia and the Netherlands.en
dc.subject.translatedpension reformen
dc.subject.translatedpillar pension reformen
dc.subject.translatedpension systemsen
dc.subject.translatedpension fundsen
dc.subject.translatedearly retirementen
dc.subject.translatedinvestment strategiesen
dc.subject.translatedsupplementary pension instanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prave, Vacik.pdfPlný text práce370,7 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mayerova-1.pdfPosudek vedoucího práce692,28 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mayerova-2.pdfPosudek oponenta práce218,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mayerova Eva.pdfPrůběh obhajoby práce347,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.