Title: Účetnictví
Other Titles: Accountancy
Authors: Kubelková, Lenka
Advisor: Nocar, Josef
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18305
Keywords: účetnictví;daňová evidence;harmonizace účetnictví;právní úprava;vstup do evropské unie
Keywords in different language: accountancy;tax record;harmonization of accounting;legislation;entry into the european union
Abstract: Práce krátce popisuje účetnictví a jeho právní úpravu. Dále jsou zde stručně popsány změny po vstupu České republiky do Evropské unie a také se snaží vysvětlit harmonizační snahy s účetnictvím evropským a světovým. K závěru práce je zde porovnání s druhým systém fungujícím v ČR, daňovou evidencí.
Abstract in different language: The work briefly describes the accounting and his law. Further, they are here briefly described the changes after the entry of the Czech republic into the European union and also trying to explain the harmonisation efforts with the europian accountancy and world accountancy. To the conclusion of the work is here compared with the second system functioning in the Czech republic, the tax record.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-2-15z.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kubelkova ved..pdfPosudek vedoucího práce99,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SCAN1652_000.pdfPosudek oponenta práce129,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kubelkova protokol.pdfPrůběh obhajoby práce112,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.