Název: Strategie vybrané obchodní firmy
Další názvy: Business strategy of the selected company
Autoři: Macht, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18356
Klíčová slova: marketingový mix;živnost;marketingové prostředí;swot analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;business;marketing environment;swot analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na strategii malé firmy v Třemošné, která nakupuje a prodává textilní zboží. V této práci je obvykle napsána teoretická část, která popisuje danou problematiku a pak je k nim přiřazena praktická část. Nejdříve je zpracována charakteristika firmy, její postavení na trhu a podnikatelské prostředí v České republice. Dále je popsáno marketingové prostředí firmy a je vytvořena SWOT analýza. V poslední části jsou vypsány návrhy, které by měli firmě pomoci v činnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the strategy of the small company in Třemošná that buys and sells textile goods. In this thesis is usually written theoretical part that describes particular isme and then is assigned to them the practical part. At first are described characteristic of the firm, its position on the market and business environment in the Czech Republic. Next is described marketing environment and made SWOT analysis. The last are written suggestions that should help to the firm in its business.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Macht.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Macht_V.pdfPosudek vedoucího práce803,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Macht_O.pdfPosudek oponenta práce955,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Macht_P.pdfPrůběh obhajoby práce218,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18356

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.