Title: Strategie vybrané obchodní firmy
Other Titles: Business strategy of the selected company
Authors: Macht, Pavel
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18356
Keywords: marketingový mix;živnost;marketingové prostředí;swot analýza
Keywords in different language: marketing mix;business;marketing environment;swot analysis
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na strategii malé firmy v Třemošné, která nakupuje a prodává textilní zboží. V této práci je obvykle napsána teoretická část, která popisuje danou problematiku a pak je k nim přiřazena praktická část. Nejdříve je zpracována charakteristika firmy, její postavení na trhu a podnikatelské prostředí v České republice. Dále je popsáno marketingové prostředí firmy a je vytvořena SWOT analýza. V poslední části jsou vypsány návrhy, které by měli firmě pomoci v činnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the strategy of the small company in Třemošná that buys and sells textile goods. In this thesis is usually written theoretical part that describes particular isme and then is assigned to them the practical part. At first are described characteristic of the firm, its position on the market and business environment in the Czech Republic. Next is described marketing environment and made SWOT analysis. The last are written suggestions that should help to the firm in its business.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Macht.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Macht_V.pdfPosudek vedoucího práce803,37 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Macht_O.pdfPosudek oponenta práce955,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Macht_P.pdfPrůběh obhajoby práce218,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.