Title: Analýza služeb CR v mikroregionu Konstantinolázeňsko a návrhy zlepšujících opatření
Other Titles: Analysis of a turism services in the micro region Konstantinolázeňsko and suggestions of improvement measures
Authors: Křepelová, Kateřina
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18379
Keywords: cestovní ruch;analýza služeb cestovního ruchu;SWOT analýza;mikroregion;zlepšení;Konstantinolázeňsko
Keywords in different language: tourism;analysis of turism services;SWOT analysis;microregion;improvement;Konstantinolázeňsko
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb cestovního ruchu v mikroregionu Konstantinolázeňsko. Cílem práce je analyzovat služby cestovního ruchu v mikroregionu Konstantinolázeňsko, odhalit nedostatky v těchto službách a navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu v uvedeném mikroregionu. Úvodní část práce je věnována problematice cestovního ruchu a jeho služeb, dále je pozornost věnována základním informacím a partnerským sdružením společně s realizovanými projekty v mikroregionu Konstantinolázeňsko. V další části práce je uvedena charakteristika členských obcí mikroregionu Konstantinolázeňsko a nabídky služeb cestovního ruchu v uvedené oblasti. Významnou částí práce je pátá kapitola, která zahrnuje dotazníkové šetření a SWOT analýzu služeb cestovního ruchu v mikroregionu Konstantinolázeňsko. Závěrečná část práce vychází z provedené SWOT analýzy a výsledků dotazníkového šetření a uvádí návrhy na zlepšení nabídky poskytovaných služeb cestovního ruchu v mikroregionu Konstantinolázeňsko.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the analysis of tourism services in the micro region Konstantinolázeňsko. The aim of thesis is to analyse the offer of tourism services in the micro region Konstantinolázeňsko, detect shortages in these services and propose measures, which will help improve the supply of tourism services in that micro region. The first part is devoted to problems of tourism and its services. Further is attention devoted to basic information and partner associations together with completed projects in the micro region Konstantinolázeňsko. In the next part is mentioned the characteristic of member villages in micro region Konstantinolázeňsko and supply of tourism services in the area. An important part is the fifth chapter, which includes a questionnaire survey and SWOT analysis of tourism services in the micro region Konstantinolázeňsko. The final part is based on a SWOT analysis and results of the survey and makes suggestions for the improvement offer of tourism services in the micro region Konstantinolázeňsko.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KREPELOVA_Katerina.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-krepelova_v.pdfPosudek vedoucího práce785,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krepelova_O.pdfPosudek oponenta práce696,74 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krepelova_P.pdfPrůběh obhajoby práce209,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.