Title: Mobilní zařízení pro diagnostiku vysokonapěťových motorů
Other Titles: Mobile devices for the diagnostic of high-voltage motors
Authors: Konopík, Ondřej
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18881
Keywords: diagnostika;částečný výboj;vlf napětí;tg;izolační systém
Keywords in different language: diagnostic;partial discharge;vlf tension;tg;insulation system
Abstract: Předkládaná diplomové práce je zaměřena na problematiku týkající se mobilního zařízení pro diagnostiku vysokonapěťových motoru. Jsou popsány aspekty působící na vysokonapěťové motory. Jsou ukázány rozhodující parametry pro charakterizování stavu strojů a metody pro zjišťování daných parametrů. Bylo provedeno měření pomocí zdroje VLF (velmi nízka frekvence) na turbogenerátoru. Pro měřící vzorky bylo provedeno měření pomocí zdroje VLF a zdroje 50 Hz.
Abstract in different language: The master thesis deals with issues relating to mobile devices for diagnostic of highvoltage engines. It describes aspects, which cause on highvoltage engines. It presents deciding parameters for characterised condition of engines and methods for recognition these parameters. It was perfomed measurements with source of VLF (very low frequency) on turbo-generator. For measuring samples were performed measurement with source of VLF and source of 50 Hz
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Konopik - Mobilni zarizeni pro diagnostiku vysokonapetovych motoru.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058613_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058613_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058613_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.