Title: Analýza logistických procesů elektrotechnické firmy
Other Titles: Analysis of the Logistic Process in Electrical Engineering Company
Authors: Kojan, Radek
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Soukup, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18883
Keywords: optimalizace procesů;logistika;ABC;Lorenzova křivka;Paretovo pravidlo;systémy řízení zásob;Q-systém řízení zásob;P-systém řízení zásob;systém dvou zásobníků;kritéria a metody pro výběr dodavatelů;skladové systémy;regálové systémy;informační systémy v logistice;DCIx;Aimtec a.s.;Škoda transportation a.s.;hodnocení dodavatelů
Keywords in different language: optimization of processes;logistics;ABC;Lorenz curve;Pareto principle;system of reserves´ controlling;Qsystem of reserves´ controlling;P-system of reserves´ controlling;system of two reservoirs;criteria and methods for selection of suppliers;warehouse systems;shelving systems;information systems in logistics;DCIx;Aimtec plc;Škoda transportation plc;evaluation of suppliers
Abstract: Předložená práce pojednává o logistických procesech společnosti Škoda Transportation a.s. Popisuje metody a nástroje pro optimalizaci logistických procesů. Popisuje pojmy jako logistika, ABC analýza, Lorenzova křivka, Paretovo pravidlo, systémy řízení zásob či kritéria a metody pro výběr dodavatelů. Dále uvádí informace o používaných skladových systémech a informačních systémech v logistice. Práce objasňuje také současný stav hodnocení dodavatelů společnosti Škoda Transportation a.s. Cílem této práce je vytvořit hodnocení dodavatelů z pohledu logistiky a promítnout toto hodnocení do celkového hodnocení dodavatelů společnosti Škoda Transportation a.s.
Abstract in different language: Presented thesis deals with logistic processes of the company Škoda Transportation PLC. It depicts methods and instruments for optimization of logistic processes. The thesis also describes terms such as logistics, ABC analysis, Lorenz curve, Pareto principle, systems of reserves´ controlling or criteria and methods for supplier´s selection. Further, the thesis gives the information about warehouse systems, which are used, and about information systems in logistics. Then, the thesis clarifies the current situation of supplier´s evaluation in the company Škoda Transportation PLC. The aim of the thesis is to create the system of evaluating suppliers from the logistics point of view and to reflect it in the overall evaluation of suppliers in the company Škoda Transportation PLC.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kojan Analyza logistickych procesu elektrotechnicke firmy.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062758_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,79 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062758_oponent.pdfPosudek oponenta práce497,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062758_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.