Title: Židovská menšina v Plzni.
Other Titles: The Jewish minority in Pilsen.
Authors: Buňátová, Zuzana
Advisor: Lozoviuk, Petr
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18998
Keywords: Židé;menšina;Plzeň;Židovská náboženská obec;2. státní československá reálka;památky
Keywords in different language: Jews;minority;Pilsen;Jewish religious community;2. czechoslovak state grammeer school;monuments
Abstract: V bakalářská práci popisuji historii židovské komunity v Čechách, konkrétněji pak v Plzni. Jedná se o vyobrazení osudů, které židovská komunita ve městě Plzni prožila. Zaměřila jsem se na několik osobností, které k této menšině patřily. Jednalo se převážně o jejich životy v období před druhou světovou válkou a během ní. Pozornost je také kladena na činnost Židovské náboženské obce. Tématem poslední části práce byly hmotné pozůstatky, které se v Plzni nacházejí.
Abstract in different language: In my Bachelor thesis I describe a history of the Jewish community in Bohemia, and more specifically in Pilsen. It is presented destinies of the Jewish community in Pilsen that were experienced during a certain time of period in there. I focused on a few personalities who belonged to this minority. It was mainly described their lives in the time period before World War II and during its course. The attention is also laid on the activities of the Jewish religious community. The theme of the last part of this thesis were material monuments, which are located in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zidovska mensina v Plzni.pdfPlný text práce561,14 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bunatova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Bunatova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce815,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bunatova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce528,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.