Title: Pohlavní rozdíly ve výskytu onemocnění v bioarcheologickém záznamu
Other Titles: Sex differences in the prevalence of disease in bioarcheological record
Authors: Dundálková, Kamila
Advisor: Pankowská, Anna
Referee: Spěváčková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19000
Keywords: gender;pohlaví;pohlavní rozdíly v bioarcheologii;fyziologické rozdíly;kulturní předpoklady chování
Keywords in different language: gender;sex;sexual differences in bioarchaeology;physiological differences;cultural behavioural preconditions
Abstract: Práce je zaměřená na sledování biologických a kulturních faktorů, které ovlivňují rozdílný výskyt onemocnění mezi muži a ženami. Sledovala jsem především faktory, jako jsou chování, status, strava a pracovní aktivita, s cílem zjistit, zda onemocnění a jeho projev je úzce vázán k biologickému pohlaví a genderu. Srovnávány byly vzorky jedinců z různých populací v místě a čase, s rozdílným pohlavím, společenským statusem, pracovní aktivitou.
Abstract in different language: The thesis focuses on an observation of biological and cultural factors, which influence a different occurrence of disease between men and women. I primarily studied factors such as behaviour, a status, a diet and working activities, with an objective to find out, if the disease and its manifestation are closely related to biological sex and gender. Samples of individuals from different populations from different place and time were compared with different sex, social status and working activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kamila_Dundalkova_2015.pdfPlný text práce620,98 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dundalkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Dundalkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dundalkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce514,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.