Title: Setkání Čechů v rámci odlišných světů
Other Titles: Gathering of Czechs within the diverse worlds
Authors: Chocová, Lucie
Advisor: Jakoubek, Marek
Referee: Hirt, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19005
Keywords: diaspora;národní identita;kulturní tradice;reemigrace;venkovská turistika;autenticita;každodenní život;odlišnost;simulakrum;interakce
Keywords in different language: diaspora;national identity;cultural traditions;reemigration;rural tourism;authenticity;everyday life;otherness;simulacrum;interaction
Abstract: První část této práce shrnuje na základě dostupných zdrojů různé aspekty každodenního života českých kolonistů v Banátu. Zejména se snaží vyzdvihnout takové stránky života, které mají souhrnně budit dojem autenticity. Prvním takovým aspektem je bezpochyby jejich historie. Dále také způsob jejich obživy a tradice. Druhá část je založena převážně na terénním výzkumu realizovaném v šesti českých vesnicích v Banátu. Tato část je zaměřena na koncept venkovské turistiky v této lokalitě. Mou snahou v této práci bude přednést komplexnější informace o současném Banátu, o turistech, kteří oblast navštěvují a o jejich vzájemných vztazích.
Abstract in different language: The first part of this paper summarizes, based on the available sources, various aspects of everyday life of Czech colonists in the Banat. In particular, it seeks to highlight those aspects of life that shall together give the impression of authenticity. The first aspect is undoubtedly their history. Furthermore, it includes means of their livelihoods and the tradition. The second part is based primarily on the fieldwork realized in six Czech villages in the Banat. This part focuses on the concept of rural tourism in this locality. I would try to present complex information about actual Banat, about turists who visit this area and about their mutual relationships in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Setkani Cechu v ramci odlisnych svetu.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Chocova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce899,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Chocova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Chocova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce582,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.