Title: Klasifikace potravin v supermarketech: ekonomika versus kultura
Other Titles: Classification of food in supermarkets: economics versus culture
Authors: Paloučková, Nikola
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Brunclíková, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19020
Keywords: zboží;prostorové rozmístění;supermarkety
Keywords in different language: gloceries;space allocation;supermarkets
Abstract: Tato bakalářská práce představuje systematickou studii o prostorovém rozmístění potravin v supermarketech. Je rozšířena o interview s managementem prodejen, ve kterých byl prováděn výzkum.
Abstract in different language: This bachelor thesis represents systematic study of spacial positioning of gloceries in supermarkets. It is extended by interview with management of stores, in which the research was conducted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Nikola Palouckova 2015.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Palouckova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Palouckova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Palouckova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce487,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.