Title: Muži a ženy jako téma filozofické antropologie a psychologie: k rozdílům v myšlení a komunikaci.
Other Titles: Contribution to the fundamental differences between men and women
Authors: Böhmová, Martina
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Paitlová, Jitka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19087
Keywords: veřejná funkce;politika;odlišnost pohlaví;mozek;psychologická odlišnost;psychické procesy;emotivní procesy;chování;rozdíly;gender.
Keywords in different language: public office;politics;sex difference;brain;psychological differences;mental processes;emotional processes;behavioral differences;gender.
Abstract: Práce analyzuje základní pojmy odlišnosti pohlaví v rámci psychických poznávacích funkcí, emotivity, chování a v obecné rovině rozebírá pojem gender. Obsah práce tvoří: ženy ve veřejných a politických funkcích, pohlaví, mozek, psychické poznávací procesy, emotivní procesy, chování a gender.
Abstract in different language: The thesis analyzes the basic concepts of gender differences within the mental cognitive, emotion, and behavior in general discusses the notion of gender. The content of the thesis is: women in public and political posts, gender, brain, mental, cognitive processes, emotional processes, behavior and gender
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_celek.docx.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bohmova_murgas.pdfPosudek vedoucího práce382,37 kBAdobe PDFView/Open
oponent-bohmova_paitlova.pdfPosudek oponenta práce369,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bohmova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce556,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.