Title: Optimalizace objemu vůči povrchu: reflexe ekogeografických pravidel postkraniální kostry (Bergmannova a Allenova pravidla) ve tvaru lebky
Other Titles: Optimalization of the surface to volume ratio: a reflection of the ecogeographical rules of the postcranial skeleton (Bergmann´s and Allen´s rule) to the cranial shape.
Authors: Čupová, Kristýna
Advisor: Friedl, Lukáš
Referee: Pankowská, Anna
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19238
Keywords: bergmannovo pravidlo;klimatická adaptace;velikost a tvar lebky;analýza hlavních komponent;analýza rozptylu
Keywords in different language: bergmann's rule;climate adaptation;cranial size and shape;principal component analysis;analysis of variance
Abstract: Cílem této práce bylo zjistit, zda u populací z odlišných klimatických pásem dochází ke změně ve velikosti a tvaru lebky. A pokud k nim dochází, zda jsou v souladu s ekogeografickými pravidly (Bergmannovo pravidlo). Cílem práce tak bylo ověřit, jestli lze tato pravidla vztáhnout také na lebku člověka.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to determine whether any changes in cranial size and shape occur among populations from different climatic zones And if they occur, whether they are in compliance with ecogeographic rules (Bergmann's Rule). The aim of this thesis is to verify if these rules are applicable also to the human skull.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cupova_DP_2015.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cupova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Cupova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cupova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce677,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.