Název: Optimalizace objemu vůči povrchu: reflexe ekogeografických pravidel postkraniální kostry (Bergmannova a Allenova pravidla) ve tvaru lebky
Další názvy: Optimalization of the surface to volume ratio: a reflection of the ecogeographical rules of the postcranial skeleton (Bergmann´s and Allen´s rule) to the cranial shape.
Autoři: Čupová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Friedl, Lukáš
Oponent: Pankowská, Anna
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19238
Klíčová slova: bergmannovo pravidlo;klimatická adaptace;velikost a tvar lebky;analýza hlavních komponent;analýza rozptylu
Klíčová slova v dalším jazyce: bergmann's rule;climate adaptation;cranial size and shape;principal component analysis;analysis of variance
Abstrakt: Cílem této práce bylo zjistit, zda u populací z odlišných klimatických pásem dochází ke změně ve velikosti a tvaru lebky. A pokud k nim dochází, zda jsou v souladu s ekogeografickými pravidly (Bergmannovo pravidlo). Cílem práce tak bylo ověřit, jestli lze tato pravidla vztáhnout také na lebku člověka.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to determine whether any changes in cranial size and shape occur among populations from different climatic zones And if they occur, whether they are in compliance with ecogeographic rules (Bergmann's Rule). The aim of this thesis is to verify if these rules are applicable also to the human skull.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cupova_DP_2015.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Cupova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Cupova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Cupova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce677,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19238

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.