Název: Ladislav Lábek a jeho příspěvek k rozvoji západočeské etnografie
Další názvy: Ladislav Lábek and his contribution to the development of the West Bohemian Ethnography
Autoři: Machovcová, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Lozoviuk, Petr
Oponent: Bahenský, František
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19249
Klíčová slova: Ladislav Lábek;Národopisné muzeum Plzeňska;národopisná výstava;národopis;západočeská etnografie;kultura;kulturní vývoj;zvykosloví
Klíčová slova v dalším jazyce: Ladislav Lábek;Ethnographic museum of Pilsen region;ethnographic exhibition;folklore;ethnography of West Bohemia;culture;cultural development;tradition
Abstrakt: Předložená práce se pokusila představit Ladislava Lábka zejména ve dvou rovinách. Jednak jako muzeologa, který vedl Národopisné muzeum Plzeňska a jednak jako etnografa, který se snažil o komplexní zmapování kultury a života obyvatel Plzeňska od dob jejího osídlení až do 19. století. Díky Lábkově badatelské činnosti vznikly početné písemné dokumenty, které jsou dodnes bohatým zdrojem informací národopisného charakteru, což lze považovat za velký přínos rozvoji západočeské etnografie.
Abstrakt v dalším jazyce: This work has tried to introduce Ladislav Lábek especially in two planes. First, as museologist, who led Ethnographic Museum of the Pilsen Region and second as an ethnographer, who attempted a complete mapping of the culture and life of the inhabitants of the Pilsen Region. Lábek wrote a lot of books and documents about life and culture of the population in Pilsen and its surroundings. These documents are still a rich source of ethnographic information.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Labek_Machovcova.pdfPlný text práce724,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Machovcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Machovcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce797,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Machovcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce405,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19249

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.