Title: Ladislav Lábek a jeho příspěvek k rozvoji západočeské etnografie
Other Titles: Ladislav Lábek and his contribution to the development of the West Bohemian Ethnography
Authors: Machovcová, Blanka
Advisor: Lozoviuk, Petr
Referee: Bahenský, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19249
Keywords: Ladislav Lábek;Národopisné muzeum Plzeňska;národopisná výstava;národopis;západočeská etnografie;kultura;kulturní vývoj;zvykosloví
Keywords in different language: Ladislav Lábek;Ethnographic museum of Pilsen region;ethnographic exhibition;folklore;ethnography of West Bohemia;culture;cultural development;tradition
Abstract: Předložená práce se pokusila představit Ladislava Lábka zejména ve dvou rovinách. Jednak jako muzeologa, který vedl Národopisné muzeum Plzeňska a jednak jako etnografa, který se snažil o komplexní zmapování kultury a života obyvatel Plzeňska od dob jejího osídlení až do 19. století. Díky Lábkově badatelské činnosti vznikly početné písemné dokumenty, které jsou dodnes bohatým zdrojem informací národopisného charakteru, což lze považovat za velký přínos rozvoji západočeské etnografie.
Abstract in different language: This work has tried to introduce Ladislav Lábek especially in two planes. First, as museologist, who led Ethnographic Museum of the Pilsen Region and second as an ethnographer, who attempted a complete mapping of the culture and life of the inhabitants of the Pilsen Region. Lábek wrote a lot of books and documents about life and culture of the population in Pilsen and its surroundings. These documents are still a rich source of ethnographic information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Labek_Machovcova.pdfPlný text práce724,42 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Machovcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Machovcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce797,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Machovcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce405,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.