Název: Koncept mimesis - překonaný konstrukt nebo funkční interpretační koncept?
Další názvy: Concept of Mimesis - obsolete construct or functional interpretive concept: analysis on the work of E. A. Poe
Autoři: Fišerová, Nicole
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19284
Klíčová slova: koncept mimesis;konstrukt;vztah fikce a skutečnosti;analýza děl;interpretace;reprezentace skutečnosti;erich auerbach;annthony nuttall;nový historismus;světatvorba;edgar allan poe;detektivní povídky;hororové povídky.
Klíčová slova v dalším jazyce: concept mimesis;construct;the relation between fiction and reality;analysis;interpretation;representation of reality;erich auerbach;anthony nuttall;new historicism;worldmaking;edgar allan poe;detective stories;horror stories.
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na různá pojetí pojmu mimesis a odrazu skutečnosti v literárních dílech. V práci je analyzován charakter mimetických konceptů a jsou zde představeni vybraní autoři. Hlavním cílem je dokázat na analyzovaných dílech hypotézu, že mimesis, jako forma jakékoli nápodoby či reprezentace, je přítomna ve všech literárních dílech, přestože nemusí být na první pohled zřejmá.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis introduces various concepts of mimesis and the reflection of reality in literature. The main goal of the thesis is to prove on the basis of analysis of selected works the hypothesis that mimesis as a form of any representation or imitation is present in literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Fiserova.pdfPlný text práce773,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-fiserova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce654,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-fiserova_sevcik.pdfPosudek oponenta práce627,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Fiserova_N.pdfPrůběh obhajoby práce373,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19284

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.