Title: Naši cestovatelé a objevitelé na africkém kontinentu v 19. století (výukový projekt pro SŠ)
Other Titles: Our travelers and explorers on the African continent in the 19th century (teaching project for secondary schools)
Authors: Müller, Jindřich
Advisor: Čechurová, Monika
Referee: Piknerová, Linda
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19431
Keywords: afrika;fyzická geografie;čeští cestovatele;19. stol.;google earth;vzdělávání;projektová výuka;aplikace projektu ve výuce
Keywords in different language: africa;physical geography;czech travellers;19th century;project education;use of projects in education
Abstract: V současné době, jsou téměř všichni čeští cestovatelé 19. století zapomenutí, i přesto, že ve své době byli velice váženými a uznávanými osobami. Čeští cestovatelé v 19. století vykonávali objevy po celém světě, zejména i v Africe. Fyzická geografie afrického kontinentu je dnes dobře známá a k této problematice existuje hojně vědeckého materiálu. Výuka fyzické geografie Afriky patří k zcela neodmyslitelnému učivu na středních školách v České republice. Po selekci mezi českými cestovateli v 19. století je na základě nich vytvořena projektová výuka, která je zájmově soustředěna do tématu o fyzické geografii afrického kontinentu. Projekt nese v sobě i nejmodernější prostředky výuky- v podobě využití GIS technologií. Práce je nositelem vytvořeného vědomostního základu o českých cestovatelích, fyzické geografii Afriky , technologiích GIS a o možnostech software Google Earth. Dále také její přísun v didaktické implementaci, již zmiňovaného vědomostního základu, do projektové výuky. Samotná práce se opírá o rozbor a průběh výzkumu, kdy výukový projekt byl úspěšně odzkoušen na dobrovolných žácích.
Abstract in different language: Nowadays, the general public has forgotten almost all Czech travellers and explorers of 19th century, even though they were honorable and well respected people. They traveled and explored the world and in particular Africa. At present physical geography of African continent is very well-known topic and great number of scientific texts was written about it. Therefore it is also important part of curriculum og high schools in Czech republic. Selected Czech travellers of 19th century form the basis of projekt education which is mostly concentrated on the topic of physical geography of African continent. The project also offers the possibility to use modern technology such as GIS. The final form of the project contains basic knowledge and information about Czech travellers, physical geography of Africa and also serves as source of information regarding GIS and Google Earth software. This project also contributes to teaching of above mentioned topics. This dissertation is based on analysis and development of research. The project urself was tested by students who volunteered to help.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Jindrich Muller, 2015.pdfPlný text práce4,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Muller_vedDP.docxPosudek vedoucího práce45,77 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Muller_opo_ZSV_GEO.docxPosudek oponenta práce48,41 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Muller.pdfPrůběh obhajoby práce564,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.